Hana a Jaroslav - vaše cesta ke změně

Novinky

Transformace je v současnosti široce rozebírána. Účelem tohoto textu je udělat určité shrnutí doposud známých informací a poskytnout čtenáři základní návod pro zvládnutí této doby.             Transformace započala už v roce 1987....
Nabízím účinnou pomoc pro urychlení vašeho duchovního rozvoje. Budete tak připraveni na závěrečnou fázi duchovní transformace očekávanou v tomto roce.       Ochrana před negativními silami - jako jsou přivtělené duše, negativní energie černé magie, Ochrana...
Inelia Benz, březen 2012 Níže uvedené kroky budou mít skutečný efekt na osobní životy, jakožto i na planetu. Je to práce s energií. A když se tisíce jednotlivců spojí v jednom záměru, dojde ke skutečným, hmatatelným posunům. Tento článek jde (mailem) ke 12 000 lidí, mnozí z nich ho přepošlou svým...
Zasvěcuji do Světového světelného systému jednoty. Zasvěcení urychluje váš osobní a duchovní rozvoj. Je postupné a vhodné i pro ty, kteří nemají žádnou zkušenost se zasvěcením do energie. Nahrazuje systém Merkaby, který již není vhodný pro tuto dobu. Systém SSS má 4 stupně. Zasvěcuji také...

Karma - rozpuštění

19.10.2011 21:42
Karmu si vytváříme, protože si myslíme, že za svoje činy a myšlenky si zasloužíme trpět. Že musíme naše viny odčinit žitím v bolesti. Připusťme, že to, co jsme udělali špatně byly pouhé chyby, pro které není třeba trpět. Rozhodněme se prominout si svoje "hříchy". Tak můžeme mít rádi sebe sama....

Tachyon Reiki

30.07.2011 20:56
Jsem zasvěcen do energie Tachyon Reiki. Mohu tedy vytvářet z předmětů a místností tzv. tachyonové antény. Ty pak působí na své okolí harmonizačně. V místnostech je tak vytvořena pozitivní zóna. Odklání se tak vliv případných geopatogenních zón. Změřím zóny ve vašem obydlí - zda jsou negativní...
   Jsem také zasvěcen do univerzální léčivé energie "Heilstrom". Tuto energii přivedl na Zemi německý "Boží muž" Bruno Groening. Zemřel v roce 1959. Byl známý svými vystoupeními na veřejnosti, která byla léčivá, a docházelo během nich až k zázračným uzdravením. "Heilstrom" je univerzální...
  Jedná se o první dvě léčivé energie z tzv. Kristovo-Buddhova poháru. Jsem nyní zasvěcen do 1. st. obou těchto energií.   Kristallis je vhodná pro  - srdeční arytmie a vyrovnání tlaku - srdeční poruchy (krom infarktu a dlouhodobých poruch) - nastolení plné funkčnosti krve - fyzické...
  Drazí přátelé, jsem Mary a představuji ženský aspekt Kristovského bytí. Všechny vás dnes zdravím, ráda bych, abyste sdíleli radost a mír, které jsou vám přístupné a patří k samotné podstatě toho, kým jste. Nejste zde, abyste trpěli, bojovali a pouze přežívali. Na Zemi jste proto, abyste...
   Doporučujeme účast na dálkových meditacích z projektu Odvrácení -Spojené léčivé síly-organizovaných Petrem Chobotem,které mimo jiné harmonizují i místa s vysokým rizikem ozbrojených konfliktů.. Konají se většinou 3.nebo zcela vyjímečně 4. den před každým úplňkem a to...
<< 1 | 2 | 3 >>