Hana a Jaroslav - vaše cesta ke změně

Chanelling od Archanděla Michaela

04.09.2009 21:30

  Uvádím svůj překlad chanellingu Archanděla Michaela přes paní Celia Fenn na měsíc červenec 2009 ze stránek www.starchildglobal.com

 

Znovuzrození do diamantového světla

Energie pro červenec 2009

 

Milí pracovníci světla, červenec bude naplněn energiemi změny a transformace. Diamantové světlo přináší osvícení a probuzení na planetu, a současně přicházejí nové světelné kódy pro planetární evoluci, které budou aktivovány v kolektivním vědomí za úplňku a zatmění měsíce 7. července, a za novu a slunečního zatmění 22. července, také za Lví brány otevřené 23. července. 

To bude vskutku mocný čas, takový, kdy budete potřebovat udržet diamantové světlo ve svém srdci a udržovat svou energii v míru a klidu, protože nastávající změny a energie Nové Země napomáhají uvolnění starých energií a zrození Nové Země. Tak shledáte, že vaše vlastní vnitřní energie jsou ve stádiu znovuzrození, aby byly schopné přijmout podobu ve vyšších frekvencích Nové Země. Postup znovuzrození bude mít vliv na energie nižších čaker, protože frekvence Diamantového světla jsou aktivovány ve třech spodních čakrách pro prozáření a pročištění vesmírným vědomím, aby se stalo fyzickou realitou na Nové Zemi.

 

Milí pracovníci světla, takto za úplňku a zatmění měsíce budou znovuzrozeny mužské energie Země do vyšších frekvencí světla. Společné vědomí pojme jemnější a vzestupující a Kristovy mužské energie. Toto bude ulehčeno aktivacemi Měsíčních kódů za úplňku a zatmění v Kozorohu, za pomoci mocné transformační energie Pluta v Kozorohu. Lunární kódy pro mužskou energii, kterých se nedostávalo v realitě Země po dlouho dobu, budou obnoveny a aktivovány na novou vesmírnou Kristovu úroveň.

 

Současně božská mužská energie v rámci společného vědomí začne přijímat formu, pomocí spolupůsobení, vystoupených energií bezpodmínečné lásky, sdílení a zplnomocnění pro všechny. Tento posun ve společném vědomí bude vynášet na povrch mnoho úzkosti a napětí, jak se bude staré uvolňovat a nové přijímat formu (manifestovat). Tyto energie přinášejí příležitost pro uvolnění starých vzorů (způsobů) a převzetí nových způsobů bytí a vztahů.

 

Tyto nové světelné kódy budou působit na 3 spodní čakry, což uvolní starou energii a ve spolupráci s energiemi Diamantového světla, které zůstávají v diamantu srdce a září do spodních čaker, aby vyladili frekvence těchto čaker na nové frekvence Diamantového světla.

 

Tyto posuny mohou mít vliv na fyzickou úroveň jako vibrace a bolesti spodní části těla, jako vcházející energie restrukturalizující a přelaďující spodní čakry. Jiné pocity – hyperaktivita nebo extrémní únava z důvodu rekalibrace frekvence čaker. Mohou být změny nálad a emocí, jako emocionální čištění a přelaďování, a někteří mohou být plačtiví s bezdůvodným pláčem, jak se uvolňují staré smutky a přesouváte se k nové radosti. Na mentální úrovni může docházet k úzkosti, jak staré vzory obav jsou uvolňovány a nahrazovány novými vzory lásky a sdílení.

 

V tomto čase, moji milovaní, můžete zažívat uzavírání a ukončování mnoha vztahů jak jsou staré energetické vzory vztahů nahrazovány novými vzestoupenými energiemi Svatého srdce jako základu pro vztahy mezi lidmi.

 

To znamená, že staré energie kolem peněz, sexuality a moci budou nahrazeny novými vyššími energiemi společnými pro všechny. Místo deformovaných energií chamtivosti a strachu kolem peněz, nové energie budou představovat vyšší frekvence hojnosti, sdílení a dostatku pro všechny. Vzestoupení lidští andělé budou zcela přesvědčeni, že budou vždy schopni manifestovat přesně to, co potřebují pro svou potřebu, a budou vždy mít dost, aby sdíleli s jinými, kteří ještě nemají perfektní dovednost manifestace v čase transformace a změny. Tyto energie budou uvedeny přeladěním energií základní čakry.

 

Nové energie týkající se sexuality nahradí pokřivené energie vlastnění a řízení pomocí manipulace tvůrčími a reprodukčními energiemi. Jak se křížová čakra přeladí diamantovým světlem ze Svatého srdce, nové energie vytvoří Svaté vztahy, kdy každý vztah bude posvátný a bude reflexí božského spojení energií. V srdci vztahu budou energie bezpodmínečné lásky, přijetí a závazku. Každý vztah bude mít soustředěnu energii a ta bude soustředěna na svatý závazek ve vztahu. Tvůrčí energie, která je účelem křížové čakry, bude použita ve Svatých vztazích pro manifestaci posvátných (duchovních) energií na Nové Zemi. A, protože jste spolutvůrci na Planetě, každý z vás rozhodne v rámci vašich vztahů, co je Svatým účelem a zaměřením vašich partnerských vztahů a jak to vyjádříte ve vztahu k Mistrovství vaší Diamantové světelné energie.

 

Stará energie moci v podobě řízení a manipulace bude nahrazena v čakře solar plexu novou vzestoupenou Kristovou energií osobního zplnomocnění a schopností udržet energii bezpodmínečné lásky v srdci neustále. Frekvence lásky přenášené diamantem srdce se budou manifestovat (projevovat) jako schopnost toku vaší osobní energie v každé situaci bez nutnosti vyvíjet úsilí řízení (kontroly) a nadvlády. Proud bezpodmínečné lásky zajistí, že každá bytost je schopna vyjádřit její potřeby a touhy bez obav a aniž by tyto potřeby musely vyhovovat těm, se kterými jsou on či ona spojeni. Podstatou Nové Země je vyjednávání a spolupráce jako způsob projevování nejvyššího dobra po všechny časy. Moji milí, budete se učit umění pracovat společně ve skupinách tak, aby každý mohl projevit, co potřebuje a co si přeje po všechny časy, a takto můžete podporovat postup manifestace, ne jen pro sebe, ale stejně tak pro ostatní. V tomto případě, učení se jak vytvořit harmonii skrze jednotu bude základní dovedností, která přinese energii do solar plexu sladěnou s diamantovým světlem srdce.

 

Tak, moji milí, 22. července bude nov v raku a zatmění Slunce také aktivuje nové solární světelné kódy. Tyto budou aktivovat solární ženské energie, vzestoupené ženské Kristovy energie, které budou zakódovány v diamantovém Srdci Země a v diamantovém Srdci každého probuzeného a vzestoupeného lidského anděla na Zemi ve stejný čas.

 

V tom čase, staré „obětní“ energie ženskosti ve starých energiích budou nahrazeny ve společném vědomí vzestoupenými energiemi zplnomocnění a tvoření ducha. Nový lidský anděl bude připraven, aby obdržel s požehnáním a vděčností blahobyt poskytovaný vesmírnou řekou života. Základní čakra bude přeladěna z nedostatku a chudoby starého vědomí a bude nastavena na frekvenci přijetí a vděčnosti, se znalostí, že hojnost je vždy přítomna a nedostatek je klam. Na úrovni křížové čakry a sexuální a tvůrčí energie nový kód dovolí ženské energii, aby byla zplnomocněna vyjádřit vášeň a kreativitu a aby obdržela tyto energie od jiných s přízní a vděčností. Na úrovni čakry Solar plexu dovolí nové světelné kódy ženské energii vyjádřit její moc a zplnomocnění prostřednictvím energií rovnosti a sdílení. Dávání a braní bude stále vyvažováno, a nové světelné kódy umožní Lidským Andělům zajistit, že braní a dávání bude prováděno rovnovážným a milujícím způsobem, který ctí podstatu každého jednotlivě uvnitř skupiny nebo komunity.

 

Ve společném vědomí, moji milí, staré energie polarity a duality budou nahrazeny Jin a Jang doplňováním a spolutvořením.

 

A pak, 23. července, když bude Slunce ve Lvu, otevře se „Lví brána“, aby přinesla nové evolučních kódy na Novou Zem z vesmírných portálů Siria, Alcyonu a Arctura a aby přinesla nové kódy do Srdce lidství ze středu galaxie a vědomí Andromédy. Jak se Nová Země manifestuje, hvězdné, galaktické a vesmírné kódy pro evoluci světelné frekvence budou také zakódovány do Lidského společného vědomí pomocí diamantových světelných frekvencí. V tom čase ti z vás, kteří jsou plně probuzeni do vašeho vesmírného vědomí, začnou proces integrace jejich hvězdných a vesmírných kódů a spolutvorby s galaktickým a hvězdným vědomím. Zpočátku to bude přes snové stavy, a mnoho z vás bude zváno na schůzky a sněmy ve snu, abyste sdíleli nové Galaktické sněmy, které zahrnují Novou Zemi a její vzestoupenou populaci. Ale, jak se vesmírné energie stanou silnějšími, budete zplnomocněni se účastnit na vesmírných sněmech při jasnějším vědomí.

 

Tak, milí pracovníci světla, můžete si povšimnout, že Nové energie jsou právě nyní silné, a staré způsoby bytí a pociťování s jejich třídimenzionálními limity vám nyní nebudou sloužit. Je to skutečně čas plně přijmout vaši multidimenzionalitu a posunout se do nového vědomí a nové reality, jak je zrozena ve vás díky řeči vesmírné duše, kterou je světlo a zvuk a vzory vědomí.