Hana a Jaroslav - vaše cesta ke změně

Boží léčivý proud - Heilstrom

22.06.2011 17:29

   Jsem také zasvěcen do univerzální léčivé energie "Heilstrom". Tuto energii přivedl na Zemi německý "Boží muž" Bruno Groening. Zemřel v roce 1959. Byl známý svými vystoupeními na veřejnosti, která byla léčivá, a docházelo během nich až k zázračným uzdravením. "Heilstrom" je univerzální energie použitelná k léčení jakékoli nemoci. V překladu znamená označení "léčivý proud". Vždy se však používá originální název "Heilstrom" (čti hajlštróm).

   Bruno Groening také tvrdil, že každá nemoc je vyléčitelná. Propagoval pozitivní myšlení a víru v Boha. V uvolněném stavu může každý sám pro sebe požádat o Heilstrom. Příjem energie se ukončuje poděkováním Bohu za Heilstrom. Citliví lidé průtok energie pociťují.

   Pokud jste věřící nebo na cestě k víře v Boha, můžete tuto energii přijímat a léčit se sami. Pokud chcete, naučím vás to. Také pro celé skupiny věřících. Buďto na Riegrova 6, Brno nebo přijdu za vámi. Kontakt samisebou@seznam.cz