Hana a Jaroslav - vaše cesta ke změně

Akuna

Přinášíme vám tyto tři příležitosti

    Příležitost zlepšit své zdraví, příležitost potkat zajímavé lidi, příležitost dostat peníze za to, co děláte běžně a zdarma. Každý člověk, který se napojí na projekt kanadsko-české firmy Akuna, která produkuje přírodní potravinové doplňky a kosmetiku na špičkové úrovni, tuto příležitost získá. 
 

Čemu se naučíte spoluprací s Akunou

Porozumět lidem, protože každý člověk je váš potencionální spolupracovník. Pečovat o svoje tělo, užíváním bylinných, vitamínových a minerálních doplňků si zlepšíte své zdraví a budete se cítit plní síly. Tím, že se budete snažit porozumět druhým lidem, zjistíte, kdo vlastně jste vy sami, neboť druzí lidé a jejich reakce na vás jsou vaším zrcadlem

V běžném životě se bavíte s lidmi a říkáte jim o tom, co jste kde zažili a viděli. Třeba, kde jste byli v divadle či na večeři, kde se co dá výhodně koupit. To stejné můžete dělat i s Akunou - vaše poskytování informací o potravinových doplňcích bude odměněno provizemi.

Můžete se také zapojit do vzdělávacího systému Akuny, kde potkáte zajímavé lidi a budete se učit umění komunikace s lidmi a jak jít za svými cíly.

 

Nalezení sebe sama
 

   My, Hanka a Jarek, věříme, že je možné uzdravit své vlastní já. Nalezení sebe sama je možné a je to jediná možná cesta jak být šťastný. Cesta k němu vede přes tři základní oblasti, které tvoří člověka. Jsou to oblast tělesná, psychická a energetická. Zabýváme se způsoby uzdravení všech těchto oblastí. A jak s tím souvisí projekt Akuny? Takto je sestavena panem Maslowem pyramida základních lidských potřeb. Fyziologické potřeby jsou naplněny tehdy, když je tělo dokonale zásobeno všemi látkami, které potřebuje pro svou bezchybnou funkci. Výrobky Akuny zprostředkovávají přísun v potravě nedostatkových látek. Tělo, kterému se nedostávají vitamíny, minerály v potřebném množství a skladbě vysílá do mozku signály, které lidé prožívají jako pocity úzkosti. Bohužel často, místo aby tělo nakrmili, dožadují se zajištění "jistot" svým okolím. Nikdo se nemůže cítit bezpečně, pokud jeho tělo strádá. Tím, že je tělu poskytnuto všechno, co potřebuje, projevuje člověk sám sobě lásku. Tím, že tyto informace sdílí s jinými lidmi, prožívá dokonalý pocit sounáležitosti. Kdo nemiluje sám sebe, nemůže mít rád nikoho dalšího a tedy nemůže prožívat pocit sounáležitosti. Uznáním se v Akuně nešetří, kdo chce uznání prožít, může se přijít podívat na některý den Akuny, přesné termíny tohoto setkání uživatelů s s týmem projektu Akuna jsou vždy vyvěšeny na stránkách www.Akuna.com. Sebeúctu pak člověk prožívá už jen tím, že uniká z pasti zdravotní péče, neboť jedinou záchranou před přetížením organismu jedy (všechny léky jsou ředěné jedy) je zůstat zdravý. V projektu Akuny se může seberealizovat každý, každý je v nějaké činnosti jedinečný a zde je prostor, aby dal o svém umění vědět ostatním lidem. Ke spokojenému životu dosažení vyšších potřeb prostě patří, bez nich není život úplný. Jestliže na vlastní kůži člověk prožívá zdraví a spokojenost a není psychopatem, rád poskytne ostatním lidem život zachraňující informace. Myslíte si, že tvrzení, že informace o projektu Akuna jsou život zachraňující je přehnané? Pak je třeba přečíst knížku Tomáše Kašpara NESPĚCHEJTE DO RAKVE. Úryvek z ní naleznete zde Nespěchejte do rakve. Kdo stavěl pyramidu ví, že je třeba vždy udělat (naplnit) spodní stupeň a teprve potom jít na další. Volání po obrodě společnosti musí nutně vést přes všemi potřebnými látkami zásobené tělo. V podvyživeném a otráveném těle není nejen zdravý duch, ale nejsou zdravé ani vztahy, neb je není možné vůbec realizovat. A nemocná společnost je tvořena nemocnými vztahy.
 
Psychická oblast   
   Velmi dobrým nástrojem pro uzdravení psychické části člověka je metoda EFT - energetická psychologie. Byla vynalezena Gary Craigem. Spojuje slovní působení s působením na aktivní body na těle. Hanka absolvovala kurz EFT akreditovaný u MŠMT u paní Sindy Katayama. Pomocí EFT lze zvládnout problémy jinými metodami neřešitelné.
   Metodu EFT lze použít také jako nástroj pro sebeterapii (autoterapii).
 
Tělesná oblast   
   Uzdravení těla je nutné podpořit mimo jiné přírodními potravinovými doplňky. Projekt Akuna je projektem dokonalého zásobení těla  biopotravinovými doplňky vysoké kvality s důrazem na ty, které jsou v běžné potravě nedostatkové. Unikátní je zejména tekutý přípravek Alveo obsahující výtažky ze 26 bylin, který čistí najednou všechny důležité orgány včetně mozku. Většina nabízených doplňků je ve vodném roztoku, tedy jsou výborně vstřebatelné.
 
Seberozvoj pomocí akce   
   Nabízíme spolupráci v oblasti šíření informací o přírodních potravinových doplňcích. Můžete se stát poradci v oblasti potravinových doplňků v biokvalitě. Můžete si tak zvýšit svůj životní standard. Chceme se s vámi sejít a informovat vás o této možnosti v oblasti Brna a Kuřimi. Chceme vás informovat na našich stránkách, nebo prostřednictvím mailu.